AOW-leeftijd en het pensioenakkoord


Door Jeroen Eekhout, 4 april 2021

Het verhogen van de AOW-leeftijd staat al jaren ter discussie. Het is een lastig politiek vraagstuk, want hoe houden we de oudedagsvoorziening in Nederland betaalbaar en laten we mensen niet te lang doorwerken? Een totaalpakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat dit beter wordt geregeld. In deze blog vertellen we alles over de plannen die zijn vastgelegd in het pensioenakkoord over de AOW-leeftijd.


AOW en levensverwachting: zo was het

Voor het pensioenakkoord was afgesproken dat de AOW-leeftijd gekoppeld zou worden aan de stijging van de levensverwachting. Jaarlijks zou bekeken worden of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met 3 maanden te verhogen. Die verhoging moest minimaal 5 jaar van tevoren aangekondigd worden. Als de levensverwachting met een jaar toeneemt, stijgt dan ook de AOW-leeftijd met een jaar. Die 1-op-1-koppeling werd niet als realistisch beschouwd.


AOW en levensverwachting: zo wordt het volgens het pensioenakkoord

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert in 2025. Een stijging van de levensverwachting heeft dan minder invloed op de stijging van de AOW-leeftijd. Eén jaar langer leven betekent nu acht maanden later AOW. En niet één jaar zoals het geval was. De huidige 1-op-1-koppeling wordt vervangen door een 2/3-koppeling.

Het kabinet is van mening dat daardoor een evenwichtigere verhouding ontstaat tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat. Recent is vastgesteld dat de levensverwachting niet is gestegen waardoor ook in 2026 de AOW-leeftijd op 67 jaar blijft staan.


Ingangsdatum van de AOW-leeftijd: een overzicht

  • In 2012 is besloten dat vanaf 2013 de AOW-leeftijd langzaam stijgt. Op basis van de toenmalige wetgeving zou in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar zijn en in 2023 67 jaar.
  • In het Regeerakkoord van eind 2012 is opgenomen dat de regeringspartijen voornemens zijn om de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld te verhogen. Zodat uiteindelijk in 2021 de AOW-leeftijd al 67 jaar was. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting.
  • Deze stijging bleek voor veel mensen te snel en niet iedereen kon zich daar financieel goed op voorbereiden. In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd gelijk blijft aan de AOW-leeftijd in 2019, 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt deze in stappen naar 67 jaar in 2024. Deze wetgeving is in 2019 aangenomen.
  • Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting. Maar minder snel dan in 2012 was beoogd. Ook dit is nu in wetgeving vastgelegd.

Via deze link vind je een overzicht van de AOW-leeftijd.

Meer weten over pensioenen? Fundament Advies kijkt graag met je mee! Neem contact met ons op.