Invoering Wet Toekomst Pensioenen uitgesteld tot 2023


Door Jeroen Eekhout, 2 september 2021

Op 5 juni 2019 hebben het toenmalige kabinet en de sociale partners overeenstemming bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel in een totaalpakket aan maatregelen: het pensioenakkoord. Een belangrijk onderdeel van dit pakket is de Wet Toekomst Pensioenen, die op dit moment wordt uitgewerkt. Het doel van deze wet is een duurzaam, houdbaar, transparanter en persoonlijker pensioenstelsel in te voeren dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en arbeidsmarkt. De invoering van deze wet is verschoven naar 1 januari 2023.


Meer tijd nodig

Reden voor het uitstellen van de invoering is dat sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders meer tijd nodig hebben dan van tevoren was ingeschat. De consultatie van het wetsvoorstel heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Er moeten nog verschillende stappen worden gezet voordat het wetsvoorstel begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden. Demissionair minister Koolmees denkt dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 realistisch is.


Meer weten? Neem contact met ons op!