Belastingen in 2020


Door Bram Faasse, 15 December 2019

Een grote verandering voor de inkomstenbelasting per 1 januari 2020 is de verschuiving van 3 naar 2 schijven. Daar gaan de meeste Nederlanders van profiteren. Ook mensen met hogere inkomens betalen straks minder inkomstenbelasting. Toch betekent dit niet altijd dat zij dan meer te besteden hebben in het nieuwe jaar omdat er ook minder kosten afgetrokken mogen worden.

2 schijven voor inkomstenbelasting

Vanaf 2020 zijn er nog 2 schijven:

  • -Inkomens tot € 68.507 betalen 37,35% inkomstenbelasting
  • -Over het meerdere betaal je 49,5%

De hypotheekrenteaftrek gaat in 2020 omlaag en er zijn wijzigingen in andere aftrekposten. Dat heeft vaak gevolgen voor mensen met een inkomen boven € 68.507.

Belasting AOW in 2020

AOW-gerechtigden worden op en andere manier belast voor het inkomen. Nu zijn daar nog 4 schijven, in 2020 worden dit er 3. Tot een inkomen van ongeveer € 35.000 moet 19,45% belasting worden betaald. Over het meerdere tot € 68.507 is dat 37,05% en wie een nog hoger inkomen heeft moet over dat deel in het nieuwe jaar 49,5% belasting betalen.

Belastingvrij sparen en vrijstelling

Over spaargeld en beleggingen moet je belasting betalen en dat blijft in 2020 zo. Er is een vrijstelling van € 30.846 per fiscale partner. Zolang je vermogen onder dit bedrag blijft hoef je hierover geen belasting te betalen. Is je vermogen hoger? Dan betaal je wél vermogensbelasting.

Wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek in 2020

De overheid verlaagt de hypotheekrenteaftrek langzaam, tot nu toe ging dit met een half procent per jaar. In 2019 kon je maximaal 49% aftrekken. Vanaf 2020 gaat het iets harder, want dan kun je nog 46% aftrekken en in 2023 is dit nog maximaal 37,05%.

Overige aftrekposten in 2020

Niet alleen de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd, alle aftrekposten worden afgebouwd. Denk aan bijvoorbeeld partneralimentatie, giften en bijzondere zorgkosten. In 2020 mag je ze voor maximaal 46% aftrekken en dit percentage gaat de komende jaren verder omlaag. Dat geldt ook voor ondernemers en zzp’ers. Een overzicht van alle fiscale wijzigingen vind je hier.

Box 2-belasting 2020

Wie dividend ontvangt gaat over deze uitkering de komende jaren meer belasting betalen. In 2020 geldt in box 2 een tarief van 26,25% (waar dit nu nog 25% is). De vennootschapsbelasting gaat wel omlaag.

Wil je meer weten over alle veranderingen in 2020? Neem contact met ons op!