Prinsjesdag: dit staat in de Miljoennota


Door Richard Steffers, 17 September 2020

Prinsjesdag zit er weer op en de Miljoenennota 2021 is gepresenteerd. Volgend jaar moet de koopkracht van alle burgers gaan stijgen. Wij hebben de belangrijkste punten en conclusies voor je op een rij gezet. Wat is er precies aangekondigd en welke gevolgen heeft dit voor je portemonnee?

Werkenden met een middeninkomen profiteren het meest

Als we de rekenmodellen van het kabinet mogen geloven gaan werkenden in loondienst met een middeninkomen er volgend jaar het meest op vooruit, met ongeveer 1%. Mensen met een uitkering of pensioen en grootverdieners gaan er gemiddeld 0,5% op vooruit.

Arbeidskorting hoger en minder belasting

De arbeidskorting voor alle werkenden wordt in 2021 hoger en daardoor hebben zij meer te besteden volgend jaar. De eerste belastingschijf wordt bovendien verlaagd van 37,35% naar 37,10%. Deze voordelen zien werkenden terug op hun loonstrookje, zij houden netto meer over.

Zelfstandigenaftrek wordt verlaagd

Zzp’ers gaan er trouwens op achteruit als je kijkt naar de zelfstandigenaftrek. Die wordt namelijk sneller verlaagd. Van ruim € 7200 per jaar in 2019 naar nog maar € 3200 in 2036. Hiermee wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken.

Hoger vrijgesteld vermogen box 3

In 2021 stijgt het van belasting vrijgestelde vermogen van spaarders en kleine beleggers naar € 50.000. Heb je een fiscale partner? Dan betaal je pas belasting als het vermogen in box 3 hoger is dan € 100.000.

Starters betalen geen overdrachtsbelasting

Starters tussen de 18 en 35 jaar die in 2021 hun eerste huis kopen hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Op dit moment bedraagt die 2% over de koopsom van een woning. Dat is een aanzienlijk voordeel voor starters op de huizenmarkt.

Maximaal percentage aftrek daalt

Volgend jaar daalt het maximale aftrekpercentage met 3%. Dit betekent dat de aftrek van onder andere de hypotheekrente volgend jaar maximaal 43% bedraagt. Dat heeft gevolgen als je meer dan € 68.507 per jaar verdient.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait van huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt. De verlaging moet de afbouw van de maximale hypotheekrenteaftrek compenseren en is gunstig voor mensen met een inkomen lager dan € 68.507.

Zorgpremie en eigen risico

Het kan bijna geen verrassing zijn dat de zorgpremie gaat stijgen. Naar verwachting met zo’n € 5 per maand. De gemiddelde basispremie bedraagt in 2021 dan € 123 per maand. Het verplichte eigen risico wijzigt niet en blijft staan op € 385.

Meer weten?

Heb je vragen over de gevolgen van deze aankondigen voor jouw financiële situatie? Fundament Advies helpt je graag verder. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.