Verhoging van de overdrachtsbelasting voor vastgoedbeleggers


Door Liesbeth Wageveld, 0 oktober 2022

Wanneer je een pand koopt dat je niet gebruikt als hoofdverblijf, is het tarief van de overdrachtsbelasting momenteel 8%. Dit gaat op 1 januari 2023 omhoog naar 10,4%. Het maakt dan niet uit of het om een woning gaat of om een ander pand. Het is ook niet van belang hoeveel woningen in bezit zijn. Deze verhoging van het algemeen tarief moet meer ruimte op de koopwoningmarkt creëren voor starters en doorstromers, maar betekent extra kosten voor een vastgoedbelegger.

Het hogere tarief voor overdrachtsbelasting kan men voorkomen door in 2022 het pand aan te kopen met een zogenaamde ‘Groninger akte’. Daarmee wordt het moment van levering van het pand en betalen van de koopsom uit elkaar getrokken. Onderstaand geven we uitleg hoe dit in de praktijk werkt.


Groninger akte

In een aantal gevallen kan het gunstig zijn om te werken met een Groninger akte. De koper betaalt dan de overdrachtsbelasting op het moment van het passeren van de Groninger akte (in 2022 dus), maar de koopsom wordt pas later, in 2023, betaald. Het is dus een overdracht van een onroerende zaak met een uitgestelde betaling. Normaal gesproken geldt het principe van gelijk oversteken: de koopprijs wordt voldaan op het moment van het passeren van de akte bij de notaris. Door middel van een Groninger akte kan dit echter worden omzeild.


Hoe werkt dat dan?

De overdracht bij de notaris vindt plaats onder de ontbindende voorwaarde dat de koopprijs later wordt betaald. Als de koopsom wordt betaald, vervalt de ontbindende voorwaarde en is de overdracht van de onroerende zaak definitief. Als de koopsom niet of niet op tijd wordt betaald, kan de koopovereenkomst worden ontbonden met een (tijdig) beroep op de ontbindende voorwaarde. In dat geval moet de onroerende zaak teruggeleverd worden. De Groninger akte wordt vaak gebruikt om de zesmaandentermijn op te rekken. Als een onroerende zaak namelijk binnen zes maanden wordt geleverd, is er niet opnieuw overdrachtsbelasting verschuldigd. Nu kan de Groninger akte mogelijk ingezet worden om nog iets langer te profiteren van de lagere overdrachtsbelasting in 2022.


Let op!

Het risico voor de verkoper dat de koper later in 2023 niet betaalt, moet goed ingeperkt worden. Zorg voor voldoende zekerheden om alsnog betaling van de koopprijs af te dwingen of zorg voor voldoende zekerheid voor een schadevergoeding. De schade voor de verkoper is namelijk aanzienlijk, omdat dan via de rechter de teruglevering moet worden afgedwongen.

Kortom: als je als vastgoedbelegger nog wil profiteren van de lagere overdrachtsbelasting kan de Groninger akte een optie zijn, maar niet zonder risico’s. Goede voorlichting en begeleiding is een vereiste!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Norbert de Boer of Liesbeth Wageveld!