3 - Bemiddelen en Nazorg


Met 'bemiddelen' bedoelen wij dat we het proces van de aankoop van je huis begeleiden tot aan het passeren bij de notaris. We houden bijvoorbeeld in de gaten of de stukken compleet zijn en of ze op tijd aangeleverd worden. 'Nazorg' is onze wettelijke verplichting om je op de hoogte te houden van bijvoorbeeld rentewijzigingen. Maar het is ook gewoon een belangrijk onderdeel van onze service. Je kan dit uitbreiden met een persoonlijk abonnement.

Bemiddelen en afronden


Als de klant instemt met het advies draagt de adviseur je dossier over aan één van de assistent-adviseurs. Op het moment dat zij de klant overnemen, start de bemiddeling. Ze inventariseren welke documenten de hypotheekverstrekkers van je nodig hebben en informeren je daar over. Waar nodig helpen ze je met het opvragen van de stukken. Zodra het dossier is overgenomen van de adviseur vraagt de assistent adviseur de definitieve offerte van de hypotheekvertrekker op en als deze binnen is, wordt de notaris ingelicht.

TeamFundament heeft een team van assistenten; Anne, Cindy, Emel en Vincent. Op dinsdag is er altijd overleg met het team van assistenten en bespreken we de statussen. Iedere klant heeft een vaste adviseur en assistent, al kunnen we in geval van ziekte of vakantie elkaars dossiers tijdelijk overnemen. Want natuurlijk wordt alle informatie secuur vastgelegd.

Als het nodig is, helpen wij de klant met het verzamelen van alle stukken die de bank vraagt. Soms kost dat iets meer moeite dan alleen maar opvragen.

Emel Karaca:

"Voor een klant met een medisch verleden moest er een medische verklaring voor de verzekeraar komen. Dat liep nogal stroef. Uiteindelijk heb ik gewoon de huisarts gebeld en gevraagd of hij zelf contact wilde opnemen met de verzekeraar. En toen was het gelukkig snel geregeld"


Drie belangrijke stappen bij jouw hypotheekadvies

Oriëntatiegesprek

  • wat zijn de mogelijkheden
  • welke stappen moet de klant nemen
  • niet wat mag ik lenen maar wat wil ik betalen

Adviesgesprek - als het droomhuis gevonden is, komt de klant terug voor het advies

  • wat zijn de risico’s
  • wat zijn je toekomstplannen
  • wat vind je belangrijk
  • welke hypotheekvormen passen bij jou

Offertegesprek

  • offerte en renteaanbod bespreken
  • overzicht van te verzamelen stukken bespreken
  • offerte en renteaanbod tekenen


Nazorg

Als de rente wijzigt of je huis veel meer waard wordt, kunnen er gevolgen zijn voor je hypotheek. Daarover informeren wij je gedurende de looptijd van je hypotheek.


Wettelijke verplichting

We informeren je over wettelijke wijzigingen of wijzigingen in voorwaarden die op jouw situatie van toepassing zijn. Dat hoort gewoon bij onze taak als je een hypotheek bij ons hebt afgesloten.


Persoonlijk abonnement

Je kunt bij ons ook een persoonlijk abonnement afsluiten voor een service plan. Dan monitoren we actief jouw hypotheek en alles wat daarbij hoort. Elke drie jaar hebben we een gesprek waarin we je hele financiële situatie weer bespreken. Van je hypotheek, je pensioen tot aan alle verzekeringen. Als het zinvol is om actie te ondernemen dan adviseren we je daarover. Na jouw toestemming zullen we de aanpassingen ook opnemen met de bank of verzekeraar.


Topfinanciering

Een voorbeeld: je hebt een topfinanciering voor je huis, je hebt je huis voor €300.000 gekocht en dat bedrag heb je ook geleend. Nu is je huis na 5 jaar veel meer waard geworden. Dan kan de opslag voor een topfinanciering er misschien wel af. Want je huis is meer waard geworden en je hebt al een deel afgelost. Wij houden dus voor je in de gaten of er een voordeel te behalen is. Daarnaast ondersteunen we je ook, als je dat wilt, bij de aangifte van je belasting op het gebied van je hypotheek. Mocht je daarover een vraag hebben, dan kan je ons altijd bellen of mailen.