Pensioenakkoord en de ‘afkoop 10% ineens’


Door Jeroen Eekhout, 5 juni 2021

In het pensioenakkoord is opgenomen dat werknemers die pensioen hebben opgebouwd op pensioendatum de keuze krijgen om eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Dit is maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Want na het opnemen van de afkoop ineens blijft een lager levenslang pensioen over.


Deze voorwaarden zijn op de afkoop ineens van toepassing:

  • Afkoop is een keuzerecht voor de deelnemer. De pensioenuitvoerder is verplicht hieraan mee te werken.
  • Er mag maximaal 10% ineens op pensioendatum worden opgenomen, minder is ook een optie. Bij deeltijdpensioen mag er steeds 10% van het deel van het pensioen dat ingaat, worden afgekocht.
  • Het is niet mogelijk om zowel 10% op pensioendatum op te nemen en te kiezen voor een hoog/laag regeling (een pensioen dat eerst hoger is en daarna lager). De reden hiervoor is dat de deelnemer anders op termijn mogelijk een te laag pensioen krijgt en daarom een beroep moet worden gedaan op sociale uitkeringen.
  • Het pensioen dat na de afkoop van 10% resteert moet meer zijn dan € 503,24 bruto per jaar.
  • Als door de afkoop het partnerpensioen lager wordt, is de toestemming van de partner vereist.


Loonheffing

Houd er rekening mee dat bij de afkoop ineens dit bedrag direct is belast met loonheffing. Het kan bovendien leiden tot een hoger belastbaar inkomen en mogelijk hoger belastingtarief. De demissionair minister heeft hierdoor een extra afkoopmoment toegevoegd in een nota van wijziging. Deze wijziging zorgt ervoor dat de gepensioneerde gebruik kan maken van de opname ineens wanneer dit hem beter uitkomt. De deelnemer aan de regeling krijgt voorafgaand aan de gewenste pensioeningangsdatum de keuze of om het bedrag ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum of later, in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Er wordt ook gepleit voor uitgebreide informatievoorziening, zodat de deelnemer uitgebreid is geïnformeerd over de gevolgen voor het pensioen en de te betalen belastingen.


1 januari 2023

Gebruikmaken van de afkoop ineens wordt niet uitgezonderd voor de toeslagen, zoals het recht op huurtoeslag. Het is aan de deelnemer zelf om van tevoren uit te zoeken of het bedrag gevolgen heeft voor de te ontvangen toeslagen.

De verwachting is dat de deelnemers vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid krijgen om maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen bij pensionering ineens op te nemen.

Meer weten? Neem contact met ons op!