Afschaffen FOR en jaarruimte


Door Bram Faasse, 17 October 2022

De FOR (Fiscale Oudedagsreserve) is een regeling waarmee je als ondernemer een deel van de winst kunt reserveren voor de toekomst. Over het gereserveerde bedrag hoeft in eerste instantie geen belasting betaald te worden. In 2023 wordt de FOR afgeschaft, maar de jaarruimte aanzienlijk verruimd. Deze ruimte mogen ook particulieren gebruiken wanneer niet maximaal pensioen is opgebouwd. De jaarruimte is het bedrag dat je per jaar belastingvriendelijk op een lijfrenterekening- of verzekering mag storten.

Afschaffen FOR

De regeling van de fiscale oudedagsreserve (FOR) houdt in dat een zelfstandig ondernemer jaarlijks een deel van de winst op zijn (fiscale) balans mag reserveren voor een oudedagsvoorziening. Deze reservering gaat ten laste van de belastbare winst. Hiermee stelt de ondernemer de belastingheffing over dit bedrag uit. Het is de bedoeling dat de FOR op enig moment wordt omgezet in een ‘echte’ oudedagsvoorziening, namelijk door omzetting in een lijfrentevoorziening. In de praktijk gebeurt dat maar in ongeveer de helft van de gevallen. Met ingang van 2023 is het niet langer mogelijk om een deel van de winst toe te voegen aan de FOR. Een bestaande FOR wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld. In feite wordt de FOR daarmee ‘bevroren’. Het overgangsrecht voor bestaande fiscale oudedagsreserves wordt opgenomen in art. 10a.29 Wet IB 2001.


Belang voor de praktijk

Eigenlijk is het een gemiste kans dat omzetting van de FOR in een lijfrentevoorziening nooit verplicht is gesteld. Daarmee heeft de ondernemer een middel om de belastingheffing over een deel van de winst vele jaren uit te stellen. De huidige regeling is dan toe aan vernieuwing. Het kabinet kiest niet voor modernisering van de regeling maar voor uitfasering, zij het dat de daadwerkelijke uitfasering nog decennia op zich laat wachten. Er is immers geen enkel afbouwpad voorgesteld. Wij gaan ervan uit dat er – per 2023 of in de toekomst – alsnog een afbouwpad komt. Daar valt veel voor te zeggen.

Een bestaande FOR kan nu en in de toekomst worden omgezet in een lijfrentevoorziening. Het lijkt ons niet dat ondernemers, zo lang zij nog ondernemen, hier haast mee gaan maken. Het geld voor omzetting zit ‘vast’ in de onderneming of kan beter besteed worden om te ondernemen.

Jaarruimte

De maximale lijfrente-aftrek gaat van 13,3% van de premiegrondslag naar 30%: meer dan een verdubbeling. De lijfrente-aftrek is nu nog beperkt tot het jaar dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze periode met 5 jaar wordt verlengd.


Inhaalruimte nieuw pensioenakkoord

Ook de inhaal- of reserveringsruimte wordt verder opgetrokken en zelfs fors, naar een maximaal bedrag van € 38.000.- Dit zou voor iedereen gelden. Momenteel ligt dit rond de € 7.500.- als je nog meer dan 10 jaar van je AOW-leeftijd verwijderd bent. Val je binnen die 10 jaar dan geldt er een maximum van circa € 15.000.- Het aantal jaar dat ingehaald mag worden, wordt verlengd naar 10 jaar. Dat is nu nog 7 jaar.

Meer weten over de mogelijkheden voor pensioenopbouw? Maak een afspraak, wij adviseren je graag!