Wetswijziging Wet waardeoverdracht klein pensioen


Door Jeroen Eekhout, 20 October 2021

Het Wetsvoorstel Wetswijziging waardeoverdracht klein pensioen breidt het recht op waardeoverdracht uit voor pensioenuitvoerders. Ook krijgen zij het recht om een klein netto pensioen tussentijds af te kopen.


Kleine pensioenen automatisch overdragen

Het doel van de wetswijziging is dat kleine pensioenen automatisch overgedragen kunnen worden door pensioenuitvoerders. Ook is een belangrijk doel dat deelnemers geen pensioenvermogen verliezen door hoge uitvoeringskosten van de pensioenuitvoerder. De wet moet ingaan op 1 januari 2022. Bekijk op de website van mijnwaardeoverdracht wat de waarde is van de verschillende pensioenen en ontdek of het interessant is om de waardes samen te voegen. Je logt hier in met je DigiD.


Wijzigingen in de Wet waardeoverdracht klein pensioen

Door de wetswijziging worden de volgende drie onderdelen gewijzigd:

1.Waardeoverdracht klein pensioen

Het recht op waardeoverdracht geldt voor alle kleine pensioenen. Het maakt hierbij niet meer uit hoe het kleine pensioen is ontstaan. Het recht op waardeoverdracht geldt hierdoor dus ook bij collectieve beƫindiging. Het recht op waardeoverdracht geldt alleen niet voor kleine pensioenen die een vaste uitkering bieden vanuit een verzekeraar. Dit kan zowel van toepassing zijn bij een uitkeringsovereenkomst als bij een premie-overeenkomst. De reden hiervoor is dat anders de deelnemer zekerheden zou verliezen en de werkgever mogelijk te maken krijgt met een bijbetalingsregeling.

2.Afkoop klein netto pensioen

Pensioenuitvoerders krijgen het recht om een klein netto pensioen tussentijds af te kopen. Hiermee wordt voorkomen dat de deelnemer pensioenvermogen verliest door de hoge uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders. De deelnemer moet wel akkoord gaan met deze afkoop.

3.Afkoop kleine netto lijfrente

Is in de overeenkomst tussen de deelnemer en de uitvoerder een mogelijkheid opgenomen voor afkoop? Dan heeft alleen de deelnemer het recht op tussentijdse afkoop. De pensioenuitvoerder heeft dit recht niet. Maakt de deelnemer gebruik van het recht op afkoop? Dan telt de waarde van de afkoopsom mee bij het vermogen in box 3. De deelnemer hoeft geen revisierente te betalen bij tussentijdse afkoop.

Tussentijds afkopen

Is de opbouw van het kleine pensioen gestopt na 1 januari 2018? En heeft de pensioenuitvoerder vijf keer geprobeerd om een waardeoverdracht te doen van een klein pensioen zonder dat dit gelukt is? Dan mag de pensioenuitvoerder het kleine pensioen tussentijds afkopen.


Meer weten over de wetswijzigingen in de Wet waardeoverdracht kleine pensioen? Neem contact met ons op!